Wat gebeurt er met ingezamelde kleding?

Steeds meer mensen in onze gemeente weten de kledingbank te vinden. We verkopen veel, maar krijgen nog meer. Alle kleding wordt door onze vrijwilliigers gesorteerd. Kleding die we niet kunnen verkopen gaat naar Dorcas. Dorcas sorteert deze kleding en zet deze in voor haar projecten. Echt onbruikbare kleding wordt aangeboden aan het Leger des Heils die de mogelijkheid heeft textiel verder te verwerken. Zo komt dus alle kleding die bij ons wordt ingeleverd goed terecht.