SUCCESVOLLE START KLEDINGBANK BREUKELEN

Inbreng Exact een maand geleden ging de oproep voor kledinginzameling uit en inmiddels is de eerste kledinguitgifte van Kledingbank Breukelen achter de rug. We wisten dat de timing aan het begin van een nieuw seizoen goed was en dat er sprake is van een kledingoverschot, maar dat er zoveel kleding binnen zou komen in het Bonifatiushuis, daar hadden we eerlijk gezegd niet op gerekend. Zowel kerkgangers als mensen van buiten kwamen op zondag 13 april zakken kleding brengen en de crècheruimte stroomde helemaal vol. Gelukkig was de woningbouwvereniging Vecht en Omstreken de volgende dag direct bereid een extra opslagruimte in het Heycop beschikbaar te stellen en kon het transport grotendeels worden geregeld met busjes, inclusief chauffeur, van Zorggroep Vechtstreek. Op donderdag 16 april werden we wederom verrast door vele inwoners uit alle kernen van Stichtse Vecht, die hun kleding (schoon en heel) kwamen brengen voor de deelnemers van Voedselbank Stichtse Vecht. Ook de belangstelling van de pers was groot (zie filmpje en foto’s op www.facebook.com/kledingbankbreukelen). Veel dank aan alle gulle gevers (inclusief enkele winkeliers) en aan alle enthousiaste vrijwilligers, die spontaan kwamen helpen sorteren. Ook de protestantse wijkgemeenten Pauluskerk en Pieterskerk hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van het Bonifatiushuis. Al met al zeer hartverwarmend!

Uitgifte Op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) is de eerste kleding uitgegeven aan de deelnemers uit Breukelen en Loenen. Er waren hiervoor twee winkeltjes op de eerste verdieping van het Bonifatiushuis ingericht. Velen gingen met een blij gezicht de deur uit. De eerste twee kledingstukken waren gratis, daarna werd er een bedrag van 0,50 gerekend voor kinderkleding, 1 euro voor een broek/jurk en 2 euro voor een compleet maatpak of een winterjas. Met de opbrengst wordt onder andere nieuw ondergoed en sokken gekocht en is bijvoorbeeld een domeinnaam voor een website aangevraagd.

Voortgang Met uitzondering van de maanden juli en augustus is er voortaan iedere derde donderdag van de maand een kledinginzameling en iedere derde vrijdag van de maand kledinguitgifte. De eerstvolgende datum waarop u uw kleding (liefst gesorteerd) kunt komen brengen in het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 te Breukelen, is donderdag 15 mei a.s. van 9 tot 11 uur. De eerstvolgende kledinguitgifte is op vrijdag 16 mei a.s.. Deze keer zullen ook de deelnemers van de Voedselbank uit Maarssen worden uitgenodigd (tussen 10 en 12 uur), naast de deelnemers uit Loenen en Breukelen (12 tot 14 uur). In de toekomst hopen we de groep nog verder te kunnen uitbreiden.

Overschot De ingebrachte winterkleding zullen we grotendeels in de opslag houden, maar voor veel kleding wordt nu ook een andere bestemming gezocht. Er is afgesproken kleding uit te wisselen met andere kledingbanken in de regio en er zal ook kleding worden gebracht naar bijvoorbeeld Dorcas en de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Mocht u nog andere suggesties hebben, dan zijn die van harte welkom. Voor de huidige kledingvoorraad zoeken we overigens nog extra sorteerders en op 15 en 16 mei is er extra hulp nodig bij het transport. U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer 0346-266942/06-28528888.

Initiatiefnemers Kledingbank Breukelen: Cora Hofstee, Daniëlle Buter, Louise van Os, Mia van der Beek en Bertine Oosthoek.
Foto kledingbank uitgifte