Solidariteitsplatform Stichtse Vecht (SVV)

Kledingbank Breukelen wil meer dan alleen noodhulp bieden. Inmiddels is ze verenigd in het Solidariteitsplatform Stichtse Vecht, samen met vertegenwoordigers van Voedselbank Stichtse Vecht, Vluchtelingenwerk Breukelen, de kerken, de Coöperatie Over Rood en Arbeidsdynamiek.

Het Solidariteitsplatform tracht mensen in kwetsbare situaties weer in hun kracht te brengen via onder andere taalcoaching, loopbaanbegeleiding, budgetcoaching en het stimuleren van onderling contact. Het platform sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande projecten, maar neemt indien nodig ook eigen initiatief. Hiernaast houdt het platform de vinger aan de pols inzake het minimabeleid en de eenzaamheidsbestrijding in de gemeente en geeft het signalen door van inwoners. Tot slot probeert het diverse organisaties bij elkaar te brengen, die allemaal bijdragen aan het welzijn van onze inwoners, maar elkaar niet altijd vinden. Bij dit alles heeft het Solidariteitsplatform natuurlijk ook uw hulp nodig. Laten we omzien naar elkaar en naar de kwetsbaren onder ons!