Kledingbank gaat voortvarend verder in het nieuwe jaar

Op donderdag 15 januari a.s. gaat alweer de achtste editie van Kledingbank Breukelen van start. Dankzij de grote hoeveelheid gedoneerde kleding en de noeste arbeid van een grote groep vrijwilligers vonden al vele deelnemers aan de Voedselbank Stichtse Vecht hier iets moois van hun gading.

De kledingbank vindt maandelijks plaats, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Iedere derde donderdag van de maand kunt u uw kleding brengen tussen 9 en 11 uur. De kledingbank vindt u in het Bonifatiushuis aan het Kerkplein 18 te Breukelen, tegenover de Kerkbrink, achter de Wereldwinkel en naast de Pieterskerk.

U wordt vriendelijk verzocht de kleding gesorteerd, schoon en heel aan te leveren. Verwassen en versleten kleding kunt u kwijt in de bekende textielcontainers, want alles kan worden hergebruikt!

Op vrijdag 16 januari a.s. vindt de kledinguitgifte plaats tussen 10 en 14 uur voor deelnemers aan de Voedselbank uit de hele gemeente. De eerste twee kledingstukken zijn gratis en  voor het overige vragen we een klein bedrag.  De opbrengst komt weer ten goede aan de Kledingbank Breukelen en hiermee wordt onder andere nieuw ondergoed aangeschaft.

Het succes van de kledingbank is mede te danken aan enkele genereuze sponsoren. De Protestantse Gemeente Breukelen stelt het Bonifatiushuis beschikbaar, de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken de opslagruimte en  Zorggroep de Vechtstreek levert de busjes met chauffeur voor transport.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website en Facebookpagina: www.kledingbankbreukelen.nl en www.facebook.com/kledingbankbreukelen