FIETSCURSUS VOOR VLUCHTELINGEN

In de afgelopen zomermaanden is de Kledingbank Breukelen in samenwerking met fietsenwinkel Age van ‘Hoff van start gegaan met een fietscursus voor de vrouwelijke deelnemers en dat is een succes.

Dankzij de enorme inzet en het grote enthousiasme van zowel de vrijwilligers als de cursisten zijn er inmiddels flinke vorderingen gemaakt. Het meest lastig blijkt de stabiliteit. Al snel is daarom besloten van mooie damesfietsen over te stappen naar eenvoudige kinderfietsen zonder trappers. De cursisten leren nu eerst de fiets lopend goed te beheersen en hun evenwicht te bewaren en daarna mogen de trappers er pas weer op. Op termijn volgt er een echt fietsexamen, nadat de nodige theoretische kennis is opgebouwd, zodat de geslaagden veilig de weg op kunnen. De cursus biedt naast meer zelfvertrouwen en conditie de dames op termijn ook veel meer bewegingsvrijheid en tijd.

Inmiddels is er voor de fietscursus in Breukelen een wachtlijst ontstaan en het zou natuurlijk fijn zijn als deze dames ook zo snel mogelijk geholpen zouden kunnen worden. De Kledingbank roept daarom inwoners op een uurtje per week te komen helpen, bij voorkeur op maandag- of vrijdagochtend. We verzamelen bij de fietsenwinkel en oefenen op het fietspad langs het AR-Kanaal. De begeleiding geeft veel voldoening en levert uzelf ook een uurtje gezonde beweging op.

Kledingbank Breukelen is onderdeel van het Solidariteitsplatform Stichtse Vecht.

Het Solidariteitsplatform tracht mensen in kwetsbare situaties weer in hun kracht te brengen Het platform sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande projecten, maar neemt indien nodig ook eigen initiatief. Daarnaast houdt het platform de vinger aan de pols inzake het minimabeleid en de eenzaamheidsbestrijding in de gemeente en geeft het signalen door van inwoners. Ook  probeert het diverse organisaties bij elkaar te brengen, die allemaal bijdragen aan het welzijn van onze inwoners, maar elkaar niet altijd vinden. Bij dit alles heeft het Solidariteitsplatform natuurlijk uw hulp nodig. Laten we omzien naar elkaar en naar de kwetsbaren onder ons!