ANBI

De Kledingbank Stichtse Vecht ontvangt graag giften om kledingstukken aan te schaffen die ontbreken bij de inbreng, zoals ondergoed en sokken.

Stichting Kledingbank Stichtse Vecht

KVK-nummer
67019102
RSIN/Fiscaal nummer
8567.96.220
Postadres
’t heycop 2
3621 WD, Breukelen ut
 Rekeningnummer (IBAN)
NL23 RABO 0313 9393 65
t.n.v. St. Kledingbank Stichtse Vecht
Jaarrekening 2016
Bijlage
Toelichting jaarrekening 2016
Bijlage
Jaarverslag 2016
Bijlage
Beleidsplan
Bijlage

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

  • Voorzitter: Bertine Oosthoek-Bogaard
  • Secretaris: Wobbien de Vries
  • Penningmeester: Petra van Dijk

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.