ANBI

De Kledingbank Stichtse Vecht ontvangt graag giften om kledingstukken aan te schaffen die ontbreken bij de inbreng, zoals ondergoed en sokken.

Stichting Kledingbank Stichtse Vecht

KVK-nummer
67019102
RSIN/Fiscaal nummer
8567.96.220
Postadres
Straatweg 39
3621 BG Breukelen
Rekeningnummer (IBAN)
NL23 RABO 0313 9393 65
t.n.v. St. Kledingbank Stichtse Vecht
Jaarrekening
2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
Toelichting jaarrekening
2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
Jaarverslag
2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
Beleidsplan
Bijlage

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

  • Voorzitter: Thérèse Rietveld
  • Secretaris: Remi Bode
  • Penningmeester: Hans de Kruijff

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.