ANBI

De Kledingbank Stichtse Vecht ontvangt graag giften om kledingstukken aan te schaffen die ontbreken bij de inbreng, zoals ondergoed en sokken.

Stichting Kledingbank Stichtse Vecht

KVK-nummer
67019102
RSIN/Fiscaal nummer
8567.96.220
Postadres
’t heycop 2
3621 WD, Breukelen ut
 Rekeningnummer (IBAN)
NL23 RABO 0313 9393 65
t.n.v. St. Kledingbank Stichtse Vecht
Jaarrekening
2019 / 2018 / 2017 / 2016
Toelichting jaarrekening
2019 / 2018 / 2017 / 2016
Jaarverslag
2019 / 2018 / 2017 / 2016
Beleidsplan
Bijlage

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

  • Voorzitter: Bertine Oosthoek-Bogaard
  • Secretaris: Wobbien de Vries
  • Penningmeester: Petra van Dijk

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.