WELKOM!

De Kledingbank Stichtse Vecht slaat een brug tussen kledingoverschot en (verborgen) armoede door kleding in te zamelen, te sorteren en aan te bieden. Onze klanten zijn allereerst deelnemers aan de voedselbank en U-pas houders in gemeente Stichtse Vecht, maar daarnaast ook overige inwoners.

Kledingbank stuurt warme kleding naar het rampgebied.

We zijn allemaal geschokt door de aardbeving die door Turkije en Syrië is getrokken en aan beide kanten van de grens verwoesting en puin heeft achtergelaten. De zoon van één van de vrijwilligers van de kledingbank Stichtse Vecht is betrokken bij een transport van hulpgoederen naar een van getroffen dorpen in Turkije. Afgelopen week is er warme kleding bij elkaar verzameld en de kleding is inmiddels ín meer dan 50 dozen onderweg naar het getroffen gebied.