WELKOM!

De Kledingbank Stichtse Vecht slaat een brug tussen kledingoverschot en (verborgen) armoede door kleding in te zamelen, te sorteren en aan te bieden. Onze klanten zijn allereerst deelnemers aan de voedselbank en U-pas houders in gemeente Stichtse Vecht, maar daarnaast ook overige inwoners.

Actie: keukentextiel voor deelnemers voedselbank.

De stichting kledingbank Stichtse Vecht is een stichting zonder winstdoel. Dat betekent dat de opbrengst zoveel mogelijk wordt terug gegeven aan de doelgroep met beperkte middelen. Deze week worden aan alle deelnemers van de voedselbank in Maarssen, Breukelen en Loenen sets met nieuw keukentextiel uitgereikt.